Informacja na temat sprzedaży biletów - 2021 ORLEN LUBLIN FIM SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND

 

- ENGLISH BELOW -

Informujemy, że sprzedaż biletów na dwie rundy 2021 ORLEN LUBLIN FIM SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND będzie odbywała się wyłącznie internetowo, za pośrednictwem operatora EventimPolska i rozpocznie się we wtorek, 13 lipca o godz. 20.00 czasu polskiego.

Ceny biletów:
Piątek: bilet normalny – 150 PLN, bilet ulgowy – 120 PLN, Trybuna Główna – 500 PLN
Sobota: bilet normalny – 150 PLN, bilet ulgowy – 120 PLN, Trybuna Główna – 500 PLN
Piątek&Sobota: bilet normalny – 250 PLN, bilet ulgowy – 200 PLN, Trybuna Główna – 800 PLN

W przypadku zainteresowania biletami na Strefę VIP, prosimy o kontakt mailowy na adres: vip@motorlublin.com.pl

W związku z epidemią mamy jedynie 4 miejsca dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, które na miejscu okażą orzeczenie o niepełnosprawności w znacznym stopniu – takie osoby proszone są o kontakt mailowy na adres: niepelnosprawni@eventim.pl celem uzyskania potwierdzenia wejścia na mecz – informujemy, że będą brane pod uwagę maile wysłane od 13 lipca od godziny 20:00

Uwaga! Zakup biletu łączy się z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku w relacjach zdjęciowych i filmowych z wydarzenia oraz jest zaświadczeniem, iż osoba dokonująca zakupu oraz uczestnicząca w meczu jest świadoma zagrożenia jakie niesie za sobą sport żużlowy.

Sprzedaż biletów / przekazywanie innych dokumentów uprawniających do uczestnictwa w meczu w charakterze widza odbywa się wyłącznie na podstawie świadomej i bezwarunkowej akceptacji widza w zakresie przyjęcia ryzyka związanego z potencjalnym zakażeniem COVID-19 na stadionie podczas imprez przeprowadzonych przez organizatora meczu, w tym w oparciu o zrzeknięcie się ewentualnych roszczeń w stosunku do w/w organizatora.

Informujemy również o obowiązku posiadania przez kibica maseczki od wejścia na stadion do czasu zakończenia zawodów - organizator ma prawo kontroli realizacji tego wymogu.

--------------------
The sale of tickets for 2021 ORLEN LUBLIN FIM SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND will take place online, via Eventim.pl on Tuesday, July 13th at 20.00 Polish time.

Ticket prices:
Friday: normal ticket - PLN 150, discount ticket – 120 PLN, Grandstand- PLN 500
Saturday: normal ticket - PLN 150, discount ticket – 120 PLN, Grandstand- PLN 500
Friday and Saturday: normal ticket - PLN 250, discount ticket – 200 PLN, Grandstand- PLN 800

If you are interested in tickets for the VIP Zone, please contact us by e-mail at the following address: vip@motorlublin.com.pl

Due to the epidemic, we have only 4 places for people on wheelchairs, who will show a certificate of disability - such people are asked to contact us by e-mail at the following address: niepelnosprawni@eventim.pl to gain access to the meeting – only e-mails sent from July 13th from 20:00 will be taken into account.

Warning! The purchase of a ticket is associated with consent to the use of the image in photos and film reports from the event and is a confirmation that the person purchasing and participating in the meeting is aware of the dangers of speedway sport.

The sale of tickets / the transfer of other documents entitling to participate in the match as a spectator takes place solely on the basis of the informed and unconditional acceptance of the viewer to assume the risk associated with a potential COVID-19 infection at the stadium during the events organized by the match organizer, including the waiver possible claims against the above-mentioned organizer.
We also inform about the obligation to have a mask at the entrance to the stadium - the organizer has the right to control it.

 

PGE EKSTRALIGA
Sponsorzy strategiczni
Sponsor główny
Partner główny
Partner motoryzacyjny