O KLUBIE

biuro: Al. Zygmuntowskie 5 w Lublinie (stadion żużlowy)
siedziba: Klub Motorowy Cross ul. Rusałka 6, 20-103 Lublin
kontakt: tel/fax (81) 534-65-80, NIP: 946 22 09 897
www.kmcross.pl info@kmcross.pl

Zapisy

Aby zapisać się do naszego klubu należy: opłacić składkę roczną w wysokości: dorośli 50 zł, dzieci i młodzież do lat osiemnastu 25 zł, rachunek bankowy Klubu Motorowego Cross: 83 1910 1048 2305 0115 9246 0001. W przypadku osób do lat 18 należy posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na członkostwo w klubie i uprawianie sportu motorowego

Wymagania

Aby brać udział w treningach należy dodatkowo:

  • wykonać badania lekarskie w ośrodku medycyny sportowej,
  • posiadać aktualną książeczkę zdrowia,
  • posiadać własny motocykl oraz sprzęt ochronny.