Narodowość
pol Polska
Obecna drużyna
Speed Car Motor Lublin