Narodowość
aus Australia
Obecna drużyna
Speed Car Motor Lublin